ร้าน ไอ อี เอ พาร์ท

INVERTER

 • E82EV751K2C
  0.00 ฿
 • E82EV551_2C
  0.00 ฿
 • E82EV152_2C
  0.00 ฿
 • E82EV371_2C
  0.00 ฿
 • E82EV302_4C
  0.00 ฿
 • Lenze I55AE21SF1AV10000S
  0.00 ฿
 • Lenze E84AVSCE2512SX0
  0.00 ฿
 • Lenze E84AVSCE3712SX0
  0.00 ฿
 • 22B-D010N104 มือสอง
  5,500.00 ฿
 • 14F5A1D-380A
  0.00 ฿
 • ATV31HU22M2A
  0.00 ฿
 • ACS550-01-044A1-4
  0.00 ฿

Board

 • SMI0-01C
  0.00 ฿
 • AH387775U001
  0.00 ฿
 • EAV40752-00
  0.00 ฿
 • EP-3959E-C2
  0.00 ฿
 • 627B19220073ES
  0.00 ฿
 • A5E00755411 SIEMENS
  0.00 ฿
 • BGAD-1XC
  0.00 ฿
 • 00000074145
  0.00 ฿

Cooling fan

 • RH28M-2DK.3F.1R
  0.00 ฿
 • AD1212UB-F51
  0.00 ฿
 • 6SL3362-0AG00-0AA1
  0.00 ฿
 • R2D220-AB02-10
  0.00 ฿
 • 5920FT-D5W-B60
  0.00 ฿
 • A2E170-AF23-01
  0.00 ฿
 • OD172SAP-24HTB
  0.00 ฿
 • MR9238M24B
  900.00 ฿

Module

 • CM150DXD-24A
  0.00 ฿
 • FP100R12KT4
  0.00 ฿
 • CM200DU-24H
  0.00 ฿
 • TDB6HK124N16RR
  0.00 ฿
 • FS100R12KE3
  0.00 ฿
 • SKIIP613GB123CT
  0.00 ฿
 • FP15R12YT3
  0.00 ฿
 • SKM300GB123D
  0.00 ฿

Capacitor

 • B43703-B5478-M
  0.00 ฿
 • B43458A5338M000
  4,800.00 ฿
 • B43456-S0338-M1
  0.00 ฿
 • 50V 150uF
  0.00 ฿
 • 25V 680uF
  0.00 ฿
 • Z109067232652
  1.00 ฿
 • PME261JB5220KR30
  95.00 ฿
 • 2.7V 50F
  0.00 ฿

Encoder

 • ITD21H01 2048TNI S2SG8F14
  0.00 ฿
 • TS5205N455
  0.00 ฿
 • ITD21H01 2048 T NI S21SG8 F 14 IP54
  0.00 ฿
 • TS5205N452
  0.00 ฿

LED and Touch screen

 • LQ104V1DG21
  0.00 ฿
 • F23-04-24
  0.00 ฿
 • LTM15C458M
  0.00 ฿
 • KCG057QV1DB-G810-7Z-20-16
  0.00 ฿
 • LQ104V1LG73
  0.00 ฿
 • GS2110-WTBD
  0.00 ฿
 • G121I1-L01
  0.00 ฿
 • PC070TN92-C
  0.00 ฿

Fuse

 • 660GH-200
  0.00 ฿
 • 660GH-160
  0.00 ฿
 • 597.0208
  0.00 ฿
 • A70P1200-4
  0.00 ฿

SERVO DRIVE MOTOR

 • RKD514L-C
  0.00 ฿
 • SGDM-04ADA
  0.00 ฿
 • SGMAH-01AAA21
  0.00 ฿

Resistor

 • 10W 20Ω
  0.00 ฿
 • 50W 20Ω
  0.00 ฿
 • 100W 20Ω
  0.00 ฿
 • 80W 3Ω
  0.00 ฿

Function Module

 • 33.2102IB.3D.32.V003
  0.00 ฿
 • E82ZAFSC มือ 1
  0.00 ฿

Keypad

 • 00F5060-5010
  0.00 ฿
 • 00F5060-3000
  0.00 ฿
 • PAN-A-MP
  0.00 ฿
 • LCP FOR 6000 มือสอง
  0.00 ฿

Magnetic contactor

 • FUJI
  0.00 ฿
 • FUJI มือ 1
  0.00 ฿
 • Fuji Contactor มือ 1
  2,800.00 ฿

Schneider

 • Schneider มือ 1
  0.00 ฿

Cover

 • 590 DC DRIVES
  0.00 ฿
 • Front Cover มือ 1
  9,800.00 ฿
Visitors: 5,492